Trwająca od kilku lat dobra koniunktura napędza transport a co za tym idzie rośnie zainteresowanie przeładunkami towarów. Nasze przejścia graniczne nie są już tylko polskimi ale głównie europejskimi szlakami transportowymi.
Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, czy warto inwestować w budowę terminali przeładunkowych na wschodniej granicy, lecz ile przeznaczyć na to środków i gdzie dokładnie je zlokalizować.
Jednocześnie przy dużym zapotrzebowaniu pojawiają się problemy i wychodzą na wierzch lata zaniedbań oraz braki w modernizacji infrastruktury.

Należąc do grona krajów Unii Europejskiej Polska otrzymała szansę na znaczną poprawę dróg, Według Ministerstwa Transportu, w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę sieci transportowych mają zostać przeznaczone miliony euro, z czego 25 % stanowią środki na inwestycje kolejowe. Planowany jest rozwój transportu intermodalnego, a także modernizacja linii kolejowych oraz taboru.

Prywatne firmy mogą także ubiegać się też o środki unijne z ogólnoeuropejskiego programu Marco Polo, którego celem jest przeniesienie ładunków z autostrad drogowych na tory i tzw. autostrady morskie. Jest o co walczyć bo na lata 2007 – 2013  przeznaczono 400 mln euro. Z naszej strony realne obawy budzi fakt, iż inwestycje te mogą ominąć Polskę, gdyż program Marco Polo II poszerzono o państwa graniczące z UE jak: Rosja, czy Ukraina.
Co więcej, od tego roku inne koleje państw UE mają mieć dostęp do polskich dróg żelaznych na tych samych zasadach co PKP. Stąd istnieje zagrożenie, iż niebawem przez nasze terytorium odbywać się będzie transport intermodalny bez jakiegokolwiek udziału z polskiej strony.
Podsumowując, najbliższe lata są wielką szansą na rozbudowę i rozwój dla Polski. Jednakże potrzebny do tego jest duży wysiłek oraz to czego zabrakło przez lata, czyli wspólna racja stanu i długofalowa strategia określająca cele i priorytety realizowane bez względu na zmieniające się rządy.

Kontakt

Transpol Sp. j. Pawliszuk & Rudnik

ul. Wschodnia 27

22-100 Chełm, Polska

tel.fax.: +48.825652279 email: info@transpol.eu

Wypełnij formularz kontaktowy

Wyszukaj