przeladunek węgla

Przeładunek towarów masowych

Świadczymy usługi przeładunkowe towarów masowych sprowadzanych luzem w węglarkach głównie z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Są to najczęściej: węgiel, miał, tłuczeń i kruszywa, antracyt, glina i sól morska.
Jesteśmy w stanie obsłużyć również duże kontrakty w przesyłkach całopociągowych.
Możliwe relacje przeładunkowe to wagon szerokotorowy – wagon normalnotorowy oraz wagon - samochód.
Poza przeładunkiem towarów masowych z wagonów szerokotorowych wykonujemy także rozładunek wagonów normalnotorowych przewożonych w przesyłkach całopociągowych z Polski. Są to głównie miał, węgiel oraz tłuczeń
Do tego rodzaju przeładunków wykorzystujemy ładowarki kołowe.
Dzienne możliwości przeładunkowe = 1600 ton.